399,000 تومان ماهانه

پلن استاندارد
تعداد کمپین‌: 1
گروه‌ها: 10
متن تبلیغ: 30
کلیدواژه : نامحدود
پشتیبانی 24/7
مشاوره تلفنی
فعالسازی کمپین سرچ
اضافه کردن کلمات منفی
اضافه کردن متن ریسپانسیو
استفاده از انواع افزونه
بهینه سازی روزانه

849,000 تومان ماهانه

پلن حرفه ای
تعداد کمپین‌: تا 3 کمپین
گروه‌ها: 20
متن تبلیغ: 60
کلیدواژه : نامحدود
پشتیبانی 24/7
مشاوره تلفنی
فعالسازی کمپین سرچ
اضافه کردن کلمات منفی
اضافه کردن متن ریسپانسیو
استفاده از انواع افزونه
بهینه سازی روزانه
اتصال گوگل ادز به گوگل آنالیتیکس
ساخت کمپین Display
فعالسازی کانورژن

1,199,000 تومان ماهانه

پلن ویژه
تعداد کمپین‌: تا 6 کمپین
گروه‌ها: 50
متن تبلیغ: 150
کلیدواژه : نامحدود
پشتیبانی 24/7
مشاوره تلفنی
فعالسازی کمپین سرچ
اضافه کردن کلمات منفی
اضافه کردن متن ریسپانسیو
استفاده از انواع افزونه
بهینه سازی روزانه
اتصال گوگل ادز به گوگل آنالیتیکس
ساخت کمپین Display
فعالسازی کانورژن
بررسی لندینگ پیج
فعالسازی ریمارکتینگ
ایجاد کمپین اپلیکیشن
ایجاد کمپین ویدئویی